CAF
ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРЪЧНИК ЗА ВНЕДРЯВАНЕ
НА
ОБЩАТА РАМКА ЗА САМООЦЕНКА (CAF)
Новини
Среща по CAF на Форума на Центъра за управление на Дунавския регион На 7 ноември 2019 г. във Виена, Австрия се проведе международна среща на Форума на Центъра за управление на Дунавския регион, фокусирана върху...още
Среща на международната CAF група в Хелзинки, Финландия     На 1 и 2 октомври 2019 г. в Хелзинки, Финландия се проведе среща на международната CAF група, работеща по въпросите на Е...още
Среща на международната CAF група в Букурещ, Румъния
През май 2019 г. в Букурещ, Румъния се проведе първата за годината Среща на международната CAF група, работеща по въпросите на прилагането на ...още
123